Zebranie i Pokaz P-WKHGW w Nowej Sarzynie 21.02.2010r.